SON ÇIKAN FİLİMLER,KOMPLO TEORİLERİ,SIRLAR,BİLMEDİĞİNİZ GERÇEKLER,TİESTO VE DİĞER KLİPLER
  SURELERİN SIRLARI FAZİLETLERİ
 

 SADECE BİR DAKİKA
ARKADAŞLAR BİR KEREYE MAHSUS SAĞDAKİ  VEYA EN ÜSTTEKİ BEYAZ TABLONUN İÇİNDEKİ "Google Reklamları "
YAZAN REKLAMLARI TIKLAR VE SAYFALARDA BİRAZ GEZİNİRSENİZ BİZLERİ ÇOK MUTLU EDERSİNİZ...ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİZ... AMA LÜTFEN SİTEMİZE TEKRAR GERİ DÖNÜNSADECE BİR KEZ TIKLAMINIZ YETERLİİ ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZZ ŞİMDİDENN:)

SURELERİN SIRLARI..

Hümeze suresi
İnsanların zemminden ve iftirasından kurtulmak için 21 defa okunur
Fil suresi
Akşamla yatsı arasında 1000defa okuyan kimse her türlü muradına nail olur
Kureyş suresi
Zengin ve güzel ahlaka sahip olmak ve musibetlerden emin olmak için 7 defa okunur
Ma’un suresi
41 defa okuyan kimse Hz.Muhammed’i rüyasında görür
Kevser suresi
100defa okuyan muradına nail olur.Resulü Ekrem’i rüyasında görür
Kafirun suresi
Yatarken okuyan kimse imanını şeytandan korumuş olur
Nasr suresi
Her muradın halli için 1000defa okunur
Tebbet suresi
Düşmanın helakı için 1000 defa okunur
İhlas suresi
100defa okuyan kamil bir imana ere.10 defa okuyan kimsenin amel defterine günah yazılmaz.1000defa okuyanın vücudu kabirde çürümez.Onbin defa okuyan her muradına nail olur

Felak suresi
Sihri tesirsiz hale getirmek ve şeytandan korunmak için 41 defa okunur
Nas suresi
Cin şerrinden ve evhamdan korunmak için 21 defa okunur…
Beled suresi
Kıyamette hesabın kolay geçmesi için 7 defa okunur
Şems suresi
Her türlü beladan korunmak için 41 defa okunur
Leyl suresi
180defa okuyan fakirlikten kurtulur
Duha suresi
Okumaya devam edenler ruhi bunalım ve sıkıntıdan kurtulur
İnşirah suresi
Okumaya devam eden kimse kalp sıkıntısından kurtulur,bol rızka kavuşur
Tin suresi
7 defa okuyan kimse kötü ahlaktan kurtulur
Alak suresi
7 defa okuyan kimsenin sözü geçerli olur
Kadr suresi
Her müşkülün halli için 21 defa okunur
Beyyine suresi
Bu sureyi vird edinerek devamlı okuyanlar kamil insanların makamına erer.
Zilzal suresi
40bin defa okuyan kimse düşmanını helak eder
Adiyat suresi
3 defa okuyan nazardan korunur

Kari’a suresi
Her işin intizamı için 1000 defa okunur
Tekasür suresi
Dunyevi ve uhrevi musibetlerden kurtulmak için günde 3 defa okunur
Asr suresi
İç hastalıkların tedavisi için yazılarak suyu içilir.70 defa okunur
Cin suresi
Bu sureyi 7 defa okuyan kimse nazardan,sara hastalığından ve evhamdan şifaya kavuşur
Müzzemmil suresi
40 defa okuyan kimsenin rızkı ummadığı yerden gelir
Kıyamet suresi
Cuma geceleri okuyan nefsi emmarenin sultasından kurtulur
İnsan suresi
70defa okuyan kimse kötü ahlaktan kurtulur.Hak dostlarının zümresine nail olur
Mürselat suresi
7defa okuyan göz hastalığına yakalanmaz
Nebe suresi
İkindiden sonra okuyan dünya ve ahiret saadetine nail olur
Naziat suresi
Bu sureyi her gece okuyan kimse son nefesini Kelime-i Tevhid ile kapar
Abese suresi
Yakine ermek için 7 defa okunur
Tekvir suresi
Müşküllerin halli için 7 defa okunur.
İnfitar suresi
Her murada nail olmak için 21 defa okunur
Mutaffifin suresi

Ağlayan ****** susturmak için 5 defa okunur
İnşikak süresi
Doğumun kolay olması için 7 defa okunur
Büru suresi
Fitneci ve hasedcilerin şerrinden kurtulmak için 10 defa okunur
Tarık suresi
Peri ve cin şerrinden kurtulmak için okunur
A’la suresi
6 defa okuyan seferden selametle evine döner
Ğasiye suresi
vücuttaki her türlü yelin izalesi için 3 gün 7 şer defa okunur
Fecr suresi
Belanın uzaklaştırılması için 7 defa okunur
Rahman suresi
Hayır kapılarının açılması için 70defa okunur
Vakı’a suresi
Bu sureyi 41 defa okuyan fakirlik çekmez kazancı bereketli olur.
Hadid suresi
Ruhi bunalımdan kurtulmak için 75 defa okunur
Mücadele suresi
Bu sure bir avuç toprağa üç defa okunarak düşman tarafına saçılırsa,düşman hezimete uğrar.
Haşr suresi
40gün kırkar defa okuyan her türlü muradına nail olur
Mümtehine suresi
Bu sureyi okumaya devam edenler haramdan korunur.Borçlu ise borcunu kolaylıkla öder
Saff suresi
70 defa okuyan aile huzursuzluğundan kurtulur
Cuma suresi
Helalinden evlenmek isteyen kimse 18 defa okursa nasibi açılır..
Münafikün suresi
Nifaktan kurtulmak şerre hedef olmamak için 7 defa okunur..
Teğabün suresi
Nefes darlığına karşı suya 7 defa okunur
Talak suresi
3 defa okuyan refikası ile güzel geçinir
Tahrim suresi
21 defa okuyanın düşmanı dost olur
Mülk suresi
41 defa okuyan her beladan kurtulur.Kabir azabı çekmez
Kalem suresi
Şerden korunmak ve her murada nail olmak için 71 defa okunmalı
Hakka suresi
Ahiret mutluluğuna ermek için 71 defa okunur
Nuh suresi
1000 defa okuyan kimse düşmanını kahreder
Sebe suresi
Bu sureyi okuyan kimse cin şerrinden emin olur.
Fatır suresi
Bu mübarek sure-i celileyi okuyan kimse mahlukat tarafından sevilir
Yasin suresi
Bu mübarek sureyi 70 defa okuyan her muratına nail olur.
Saffat suresi
Bu sureyi okuyanların rızkı çoğalır darlık çekmez
Sad suresi
Bu sureyi okuyan zarar verici hayvanların şerrinden emin olur.
Zümer suresi
Halk içinde aziz,muhterem olmak için okunur.
Mü’min suresi
Kötü insanların şerrinden emin olmak için 7 defa okunur.
Fussılet suresi
Bu sureyi okuyan kimse yolculuktaki her türlü tehlikeden emin olur.
Şura suresi
Bu sureyi okuyan kimse hasmını mağlup eder
Zuhruf suresi
7 defa okuyan kimse her muradına nail olur.
Duhan suresi
3 defa okuyan her dileğini elde eder
Casiye suresi
İftiradan kurtulmak için okunur
Ahkaf suresi
Bu sureyi okuyan cin şerrinden emin olur
Muhammed suresi
Zarardan kurtulup saadete nail olmak için okunur
Fetih suresi
Bu sureyi 7 defa okuyan kimse her müşkülünü halledip her muratına nail olur..

Hucurat suresi
Hastalığın şifa bulması için 7 defa okunur
Kaf suresi
Cuma geceleri okuyan ahiret saadetine nail olur
Zariyat suresi
Yetmiş defa okuyan kıtlık yüzü görmez
Tur suresi
Bu sureyi okuyan Hakk’a yaklaşır dertlerden kurtulur
Necm suresi
21 defa okuyan her muradına nail olur
Kamer suresi
70defa okuyan kimse zalimin şerrinden kurtulur
Sebe suresi
Bu sureyi okuyan kimse cin şerrinden emin olur.
Fatır suresi
Bu mübarek sure-i celileyi okuyan kimse mahlukat tarafından sevilir
Yasin suresi
Bu mübarek sureyi 70 defa okuyan her muratına nail olur.

Saffat suresi

Bu sureyi okuyanların rızkı çoğalır darlık çekmez


Sad suresi

Bu sureyi okuyan zarar verici hayvanların şerrinden emin olur.

Zümer suresi

Halk içinde aziz,muhterem olmak için okunur.

Mü’min suresi

Kötü insanların şerrinden emin olmak için 7 defa okunur.

Fussılet suresi

Bu sureyi okuyan kimse yolculuktaki her türlü tehlikeden emin olur.

Şura suresi

Bu sureyi okuyan kimse hasmını mağlup eder

Zuhruf suresi

7 defa okuyan kimse her muradına nail olur.

Duhan suresi

3 defa okuyan her dileğini elde eder

Casiye suresi

İftiradan kurtulmak için okunur

Ahkaf suresi

Bu sureyi okuyan cin şerrinden emin olur

Muhammed suresi

Zarardan kurtulup saadete nail olmak için okunur

Fetih suresi

Bu sureyi 7 defa okuyan kimse her müşkülünü halledip her muratına nail olur..

Hucurat suresi

Hastalığın şifa bulması için 7 defa okunur

Kaf suresi

Cuma geceleri okuyan ahiret saadetine nail olur

Zariyat suresi

Yetmiş defa okuyan kıtlık yüzü görmez

Tur suresi

Bu sureyi okuyan Hakk’a yaklaşır dertlerden kurtulur

Necm suresi

21 defa okuyan her muradına nail olur

Kamer suresi

70defa okuyan kimse zalimin şerrinden kurtulur

Rahman suresi

Hayır kapılarının açılması için 70defa okunur

Vakı’a suresi

Bu sureyi 41 defa okuyan fakirlik çekmez kazancı bereketli olur.
Hadid suresi

Ruhi bunalımdan kurtulmak için 75 defa okunur

Mücadele suresi

Bu sure bir avuç toprağa üç defa okunarak düşman tarafına saçılırsa,düşman hezimete uğrar.

Haşr suresi

40gün kırkar defa okuyan her türlü muradına nail olur

Mümtehine suresi

Bu sureyi okumaya devam edenler haramdan korunur.Borçlu ise borcunu kolaylıkla öder

Saff suresi

70 defa okuyan aile huzursuzluğundan kurtulur

İbrahim suresi

Ahlakın güzelleşmesi için 10defa okunur

Hicr suresi

Ticaretin kazançlı olması için 3 defa okunur..

Nahl suresi

Azgınlığın ve fesadın kaldırılması için 10 defa okunu

İsra suresi

Hilecilerin şerrinden korunlak için okunur.Misk ve safranla yazılarak dili tutulanlara içirilerse şifa bulur.

Kehf suresi

Bu sureyi 41 kere okuyan kimse fakirlikten kurtulur.

Taha suresi

Bu mübarek sureyi 21 defa okuyan kimsenin kısmeti açılır

Enbiya suresi

Her türlü tehilkeye karşı okunur.

Hacc suresi

Mahşer’in dehşetinden emin olmak için okunur.

Mü’minun suresi

Bu sureyi okuyan kimseler imani ve itikadi yönden düzelir,imanin kemaline erer.

Nur suresi

Bu sureyi okuyan kimse vesveseden kurtulur kemal-i imana ve yakine erer.

Furkan suresi

Düşmanın perişan olması için okunur

Şuara suresi

Zarardan korunmak için okunur

Neme suresi

Bu sureyi okuyan kimse düşmanlarının şerrinden korunur.

Kasas suresi

Azab ve esaretten kurtulmak için okunur.

Ankebat suresi

Aklı yükselen kimselere okunursa şifa bulunur.

Rum suresi

Düşmana galib olmak için okunur.

Lokman suresi

Dahili hastalıklara karşı 7 defa okunur.

Secde suresi

Yazılarak bir şişe içine konur,evin bir kenarına saklanırsa her türlü afattan emin olur.

Ahzab suresi

Nasib ve kısmetin açılması için 7 defa okunur..


KUR'AN-I KERİM'İN 114 SURESİNDEKİ SIRLAR 
Fatiha suresi
Fatiha-i Şerifeyi yatarken okuyan ölümden başka her türlü kötülüklerden korunur.

Cuma günü yazılarak taşınırsa cin şerrinden korunur.

Günde 100 defa okuyan kötü ahlaktan kurtulur,şerden emin olur..

Bakara suresi

Tehlike anında ve duanın kabul olması için elif,sam,mim ayeti okunur..

Ruhi bunalıma karşı üç defa okunur..

Al-i İmrân suresi

Borçtan kurtulmak ve zengin olmak için üçer defa okunur..

Nisa suresi

Akrabalar arasındaki anlaşmazlığı ortadan kaldırmak için okunur.

Maide suresi

Her türlü zarardan korunmak için bu mübarek süre 7 defa okunur.

En'am suresi

İstek ve dileğin olması için 7 defa okunur.

A'raf suresi

Dünya ve ahiret mutluluğu için okunur..

Enfal suresi

Bu mübarek süre zindandan,iftira ve musibetten kurtulmak için 7 defa okunur

Tevbe suresi

Her çeşit şerden kurtulmak için 7 defa okunur,yazılır,asılırsa o yere hırsız giremez

Yunus suresi

Bu mübarek sureyi taşıyan kimsenin düşmanı hazimete uğrar.

Hud suresi

Zalimden intikam için 3 defa okunur

Yusuf suresi

İzzet ve saadete nail olup bahtın açılması için okunur..

Ra'd suresi
Düşmanın kahrı için okunur...


Kur'anı azimüşşan İnanlar için bir hidayet ve şifadır.


* Levh-i Mahfuz'a ilk yazılan BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM'dir.

* FATİHA süresi Kur'an'ın üçte birine bedel ve Kur'an'ın anasıdır.

* FATİHA her derde deva zehire şifadır. (Ramüz 321/11)

* Bir millete Allahü Teala azab göndermeyi hükmetti. Onların çocuklarından biri Fatiha-i Şerife'yi öğrenip okuyunca Allahü Teala onların üzerinden kırk yıl azabı kaldırdı. (Beyzavi1/14)

* Allah'a yemin ederim ki ne Zebur'da ne incil'de ne Tevrat'ta ve ne de Kur'an'da Fatiha süresinin bir misli nazil olmamıştır. (Tergib 3/183)

* BAKARA süresi Kur'an'ın evi veya perdesidir. Onu öğretiniz. Çünkü onu öğrenmek bereket terk etmekse hasrettir. Bu süreye sihirbazlar güç yetiremezler. (Beyzavi 2/274)

* Kur'an okumayı terkedip de evlerinizi kabirlere benzetmeyiniz. Sure-i Bakara'nın okunduğu evden şeytan mutlaka kaçar. (Tergib 195)

* Her şeyin bir senamı (alası-zirvesi) vardır.Kur'an'ın senamı da Bakara süresidir. Kim gece evinde o süreyi okursa şeytan üç gece o eve gelmez. Kim de Gündüz okursa şeytan o eve üç gün yaklaşamaz. (Ramüz 128/

* Kur'an-ı Kerim'de en azim ayet AYETÜL KÜRSİ'dir. Bakara süresinde bir ayet vardır ki Kur'anın ayetlerinin seyyididir. O ayet bir evde okundu mu şeytan oradan mutlaka çıkar (kaçar) Bu Ayetül Kürsi'dir. Ayetül Kürsı'yi okuyan kimseye Kürsi büyüklüğünde ecir verilir. Melekler ona istiğfar ederler Yatarken Ayetül Kürsi okuyan kişiyi onun komşusunu ve etrafında bulunan bütün komşularını Allahü Teala emniyet altına alır. (Beyzavi 2/259)

* Süre-i Bakara'nın sonundaki iki ayeti AMENERRASULÜ'yü... geceleyin kim okursa o ona yeter. (Beyzavi 2/274) Hz. Ömer R.A. "Akşam Amenerrasülü..' yü okumadan yatan kişiyi biz akıllı saymazdık. (Hak dini Kur'an dili)

* ALİ İMRAN süresini Cuma günü okuyana Allahü Teala rahmet melekler de güneş batıncaya kadar Salatü Selam ederler. (Beyzavi 2/63)

* NİSA Süresini okuyan kişi sanki bütün mü'min kadın ve erkeklere sadaka dağıtmış ve bir köle azad etmiş gibi ecir alır ve Allahü Teala'nın günahlarından vaz geçtiği kullarından olur. (Beyzavi 132)

* Kur'an'ın yedi uzun süresini ki -NİSA süresi de onlardandır- kim öğrenip okursa o kişi alim sayılır.(Ahmet ibni Hanbel)

* MAİDE Süresini okuyan kişiye Cenab-ı Hak dünyada yaşayan yahüdi ve hristiyanların adedince hasene yazar. (Beyzavi 2/178)

* EN 'AM Suresini okuyan kişi için yetmiş bin melek bu sürenin harflerinin adedince istiğfar ederler. (Beyzavi 2/217)

* Kim sabah namazını cemaatle kılar ve namaz kıldığı yerde oturarak EN' AM Süresinin başından üç ayet okursa Allah bu sayede ona yetmiş melek görevlendirir. Bunlar kıyamete kadar Allah'ı tesbih ve okuyan kişiye istiğfar ederler. (Deylemi)

* A'RAF süresini okuyan kimse için Cenab-ı Hak kıyamet gününde şeytanlara karşı bir perde halk eder. (Onu şeytanlardan korur) ve Adem A.S.'ı ona şefaatçı kılar. (Beyzavi 3/40)

* ENFAL ve BERAE sürelerini okuyan kişiye ben kıyamette şefatçı olacağım. (Beyzavi 3/40)

* YUNUS ve HUD sürelerini kim okursa (kendisine sayısız dereceler ihsan olunur. (Beyzavi)

Not: Hud süresi 41. ayeti (Bismillahi mecreeha. Vemürseha inne rabbi lagafururrahiim.)ni Nuh A.S. gemiye binerken okumuş ve kendisine tabi olanlara okumalarını emretmişti.Okudular selamet buldular. Bizler de vasıtaya binerken 3 veya 7 defa okursak manevi kemerlerimizi bağlamış oluruz.

* YUSUF süresini herhangi bir mü 'min okur ve aile efradına öğretirse Cenab-ı Hak onlara ölüm hastalığını kolay kılar ve müslümanlara haset etmek duygusundan onları kurtarır. (Beyzavi 3/144)

* RAAD süresini okuyan kişiye Allahü Teala bütün şimşekler adedince ecir ihsan eder ve onu ahdini ifa etmiş kişi olarak diriltir. (Beyzavi 3/154)

* NAHL Süresi'ni okuyan kişi o gün ölürse. Allahü Teala onu dünyada ihsan ettiği nimetlerden dolayı hesaba çekmez. (Beyzavi 3/195)

* KEHF süresinin evvelinden on ayet ezberleyen Deccal'in fitnesinden emin olur. (Tergib 3/192)

* ENBİYASüresini okuyan kişinin hesabını Cenab-ı Hak kolay kılar ve peygamberler onunla müsafaha ederler. (Beyzavi 4/4

* HAC Süresini okuyan hac ve umre yapanların sevabları gibi sevab alır. (Beyzavi 4/62)

* BAKARA. ALİ İMRAN . TAHA Süreleri kendileriyle yalvarılıp dua edildiğinde Cenab-ı Hakk'ın kabul buyuracağı "ism-i Azam"dırlar.(Darimi)

* TAHA ve YASİN Sürelerini Allahü Teala Hz.Adem A.S.'ı yaratmadan bin yıl evvel okumuştur. Melekler işitince BUNLARIN İNDİRİLECEĞİ ÜMMETE BUNLARI OKUYACAK DİLLERE BUNLARI EZBERLEYECEK GÖNÜLLERE NE MUTLU demişlerdir. (Darimi)

* MÜ'MİNÜN Süresinin evvel i ve ahiri Cennet hazinelerindendir. Evvelindeki üç ayetle amel eden ahirindeki dört ayetin nasihatını dinleyen kişi kurtulur felah bulur (Beyzavi 4/73)

* FÜRKAN süresini okuyan mü'min olarak Allahü Teala'ya kavuşur. (Beyzavi 4/100)

* NEML Süresini okuyan haşrolunduğunda kabrinden (La ilahe illallah) diyerek kalkar. (Beyzavi 4/122)

* AHZAB Suresini okuyup ehline öğreten kabir azabından emin olur. (Beyzavi 4/169)

* MÜLK ve SECDE Surelerini yatsıdan sonra okuyan Kadir gecesini ihya etmiş gibi olur. (Fethü'l Kadir)

* SECDE ve MÜLK Surelerini okuyunuz. Zira bu iki surenin her ayeti diğer surelerin yetmişayetine bedeldir (Tirmizi)

* YASİN Suresini ölülerinize okuyunuz. (Tirmizi)

* Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi de YASİN'dir. Kim Yasin'i okursa Cenabı Hak ona on defa Kur'an okumus kadar sevap ihsan eder. (Tirmizi)

* Kim geceleyin YASİN okursa affedilmiş olarak sabaha çıkar. (Tirmizi)

* YASİN’i Her gece okuyan şehid olarak ölür(Elmanevi)


* YASİN’i okuyunuz. Onda on bereket vardır: 1- Aç okursa doyar 2- Çıplak okursa giyinir 3- Bekar okursa evlenir 4- Korkusu olan okursa emin olur : 5- Mahzun okursa ferahlar 6- Misafir okursa seferde yardım görür 7- Kayıp (için okunursa) bulunur 8- Hasta okursa (veya hastaya okunursa) şifa bulur 9- Ölü üzerine okunursa azabı hafifler 10- Susayan okursa suya kavuşur. (Ramuz 79/4)

* Her kim anne ve babasının veya bunlardan biri nin kabrini her Cuma ziyaret eder ve yanlarında YASİN okursa her harfinin sayısınca ona mağrifet olunur. (Hak dini Kur'an dili)

* YASİN-i ŞERİF'i gece okuyan Yedi hatim sevabına nail olur.

* YASİN-i ŞERİF'i gece okuyana 20 hac sevabı verilir. (Künüzü'd Dekaik)

* VAKIA süresini gece okuyan hiC fakirlik görmez (Beyzavi 5/116)

* ZÜHRUF süresini okuyan kimse için kıyamet günü "Ey kulum bu gün sana korku ve üzüntü yok" denilir. (Beyzavi C-5 S.65)

* DUHAN süresini okuyup yatan kişi mağfiret olunmuş olarak kalkar. (Beyzavi 5/6

* DUHAN süresini gecenin evvelinde okuyan kişi için yetmişbin melek sabaha kadar istiğfarda bulunur. (Tirmizi)

* DUHAN süresini Cuma günü veya gecesi okuyan kimse için Allahü Teala Cennette bir köşk ihsan eder. (F. Kadir)

* CASİYE süresini okuyanın Allahü Teala ayıplarını örter ve hesap korkusunu giderir. (Beyzavi)

* Bu gece bana bir süre nazil oldu ki o bana üzerine güneş doğan her şeyden sevgilidir. Bu İNNA FETEHNA LEKE... süresidir.

* HAŞR süresini okuyan kişinin geçmiş ve gelecek günahları(ndan bazıları) aftolunur.

Bir kimse sabahleyin ÜÇ KERE "EÜZÜ BİLLAHİSSEMİİL ALIMİ MİNEŞŞEYTANİRRACIM" der de HAŞR süresinin sonundan üç ayet okursa Allahü Teala ona yetmişbin melek vekil eder ki onlar akşama kadar kendisine dua ederler. Eğer o gün ölürse şehid olarak ölür. Akşamleyin okursa yine bu menzilede olur. (Ramüz 434/12)

* Allah'ın ayetleri içerisinde "ism-i Azam" Süre-i Haşrin ahirindedir. (Hüvallahüllezi.. ilah)

* Kim gündüz veya gece HAŞR süresinin sonunu okur sonra da o gün veya o gece ölürse Allah ona Cenneti vacib kılar. (Beyhaki)

* MÜNAFİKÜN süresini okuyan nitaktan beri olur.

* TEĞABÜN süresini okuyan kişiden Allahü : Teala ani ölümü defeder. (Beyzavi 5/136)

* TALAK süresini okuyan kişi sünnet-i Resülüllah üzere ölür. (Beyzavi 5/136)

* TAHRiM süresini okuyana Allahü Teala tevbe-i nasuh nasib eder. (Beyzavi 5/140)

* MÜLK süresini okuyan kimse Kadir gecesi ihya etmiş .9ibidir. (Beyzavi 5/142)

* TEBAREKE (Süre-i Mülk) kabir azabına manidir. (Tirmizi)

* Bir kimse her gece Sure-i KIYAME (ki La uksimü biyevmil Kıyame...) okursa kıyamet günü yüzü ayın ondördü gibi parlayarak Allah'a kavuşur.(Ramüz 438/6)

* İNŞİKAK süresini okuyan kişiye Allahü Teala kitabını solundan ve arkasından vermez. (Beyzavi 5/179)

* İZAZÜLZİLE suresini dört defa okuyan kişi sanki Kur'an'ın tamamını okumuş gibidir. (Beyzavi5/192)

* TEKASÜR suresini okuyan ani ölüme uğramaz.

* Sizden biriniz her gün bin ayet okuyamazsa ELHAKÜMÜTTEKASÜR'ü okuyamaz mı?. (Ramuz 82/

* Size bir sure okuyacağım ki (o sırada) kim ağlarsa Cennetliktir. Ağlayamazsa hüzünlü bulunsun. Bu Elhakümüttekasür suresidir. (Ramuz 147/6)

* KAFİRÜN suresini okuyan kişisanki Kur'an'ın dörtte birini okumuş gibidir.(Beyzavi5/192)

* Ey Cübeyr! Sefere çıktığında arkadaşlarıniçinde en iyi hal ve en fazla azık sahibi olmaktan hoşlanırsan şu beş sureyi oku: Kul ya eyyühel kafirun-iza cae nasrullah-Kul hüvallahü Ehad- Kul euzü birabbil Felak- Kul euzü birabbinnas.. Her sureye besmele ile başla ve besmeleyle bitir. (Ramuz 1118)

* Yatağına geldiğinde "Kul ya eyyühelkafirun" suresini oku sonra uyu. Bu şirkten beri olmaktır. (Ramuz 37/5)

* İHLAS suresini okuyan kişiye Cennet vacib olmuştur. (Beyzavi5/200)

* İHLAS ve MUAVVEZETEYN surelerini akşam sabah üçer kere okumak sana her şey için kafidir. (335/9)

* KULHÜV ALL.AHÜ EHAD Kur'an'ın üçte birine bedeldir. (Ramüz 335/7)

* Bir kimse İHLAS süresini elli defa okursa elli senelik ikiyüz defa okursa ikiyüz senelik günahı Affolunur.Bin defa okursa kendisini Allahü ila'dan satın almış olur.(Ramüz 438/8-9-11)

* Bir kimse farz namazlardan sonra on defa İHLAS okursa Allahü Teala rızasını ve mağfiretini kendisine lazım kılar. (Ramüz 438/12)

* Resulullah (sav) şöyle söyledi: "Kim her gece Vakıa suresini okursa ona fakirlik gelmez. Müsebbihat'da (Sebbeha veya Yüsebbihu ile başlayan surelerde) bir ayet vardır (sevabca) bin ayete bedeldir." (Rezin'in ilavesidir)
Sitenizesayac.com
 
  bugün 3 ziyaretçi (3 klik) kişi burdaydı!
Online Müziğin Tek Adresi
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Sitemap Generator Sitemap Generator Web Security Made Easy